Khánh thành cầu tràn liên hợp tại Hà Giang

Khánh thành cầu tràn liên hợp tại Hà Giang

(Kiến Thức) - Ngày 19/5, tại Hà Giang đã diễn ra lễ khánh thành cầu tràn liên hợp thôn Bó Lầm, xã Nà Khương do Quỹ Vì cộng đồng NG – Ngân hàng Quốc dân (NCB) tài trợ.