Khiếp đảm UAV thông minh tương lai của Nga

Khiếp đảm UAV thông minh tương lai của Nga

(Kiến Thức) - Mẫu UAV thiết kế với 4 cánh quạt khổng lồ, có thể mang theo khẩu pháo đa nòng "khủng" cùng các hệ thống tên lửa để diệt mục tiêu mặt đất.