Nga sắp triển khai xe trinh sát phòng hóa "bay"

Nga sắp triển khai xe trinh sát phòng hóa "bay"

(Kiến Thức) - Nhằm tăng cường khả năng phát hiện các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt lực lượng Đổ bộ Đường không Nga sẽ đưa vào trang bị xe trinh sát phòng hóa RKhM-5M.