KQND Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ có gì?

KQND Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ có gì?

(Kiến Thức) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với sự giúp đỡ từ Liên Xô, Không quân Nhân dân Việt Nam đã lớn mạnh không ngừng đáp ứng tốt cho cuộc chiến chống ngoại xâm.