Điều khó tin bên trong "Quái vật biển Caspian"

Điều khó tin bên trong "Quái vật biển Caspian"

(Kiến Thức) - Tuy đã bỏ không suốt hàng chục năm nhưng hầu hết các thiết bị bên trong “Quái vật biển Caspian” vẫn được bảo quản khá tốt như chờ được ngày hoạt động trở lại.