Get Adobe Flash player

Ai cứu thế giới thoát khỏi cuộc chiến tranh hạt nhân?

Nhờ trí thông minh cùng cái đầu lạnh, Trung tá Stanislav Yevgrafovich Petrov đã cứu thế giới khỏi cuộc chiến tranh hạt nhân khi chứng minh báo động giả. Nhờ trí thông minh kết hợp cái đầu lạnh, Trung tá Stanislav Yevgrafovich Petrov đã cứu thế giới khỏi cuộc chiến tranh hạt nhân khi chứng minh báo động giả. Nhờ trí thông minh kết hợp cái đầu lạnh, Trung tá Stanislav Yevgrafovich Petrov đã cứu thế giới khỏi cuộc chiến tranh hạt nhân khi chứng minh báo động giả.