Khả năng “siêu phàm” của con người (2)

(Kiến Thức) - Con người có thể làm những gì? di chuyển rất chậm, nuốt quả bóng vào bụng rồi lại đưa ra, chơi nhạc bằng bóng...

Clip Khả năng “siêu phàm” của con người

Vân Anh

Bình luận(0)