Hà mã điên cuồng tấn công đồng loại

Mực nước sông xuống thấp đã buộc những con hà mã phải xích lại gần nhau hơn để chia sẻ nguồn nước làm mát cơ thể. Chính điều này khiến các cuộc đại chiến giành lãnh thổ xảy ra.

Hà mã điên cuồng tấn công đồng loại

Theo Như Ý/Khoa học & Phát triển

>> xem thêm

Bình luận(0)