Độc đáo xe đạp... nhện

Với sự sáng tạo độc đáo, bánh sau sẽ đạp đã biến thành những chiếc chân đen đúa của con nhện nhưng lại di chuyển một cách tài tình.

Video: Độc đáo xe đạp... nhện:
Theo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh

Bình luận(0)