Clip: Mục kích cá sấu săn mồi

Cá sấu kiên trì phục kích, chờ chú lợn rừng đi xuống sông uống nước rồi lao đến nuốt chửng.


Nguồn Youtube
Duy Long

Bình luận(0)