15 màn ảo thuật hoàn hảo đến kinh ngạc trong 5 phút

Ảo thuật gia Hans Klok người Hà Lan thể hiện 15 màn ảo thuật kéo dài trong 5 phút khiến những người chứng kiến vỗ tay không ngớt vì quá hoàn hảo.

Video: Ảo thuật gia thực hiện 15 màn ảo thuật trong 5 phút:
Theo Thu Vui/Dân Việt

Bình luận(0)