Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia lễ phát động Tháng Thanh niên và trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia lễ phát động Tháng Thanh niên và trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Ngày 28/2, tại Khu di tích lịch sử Thanh niên Việt Nam tại đồi Gò Thờ, xã Yên Lãng (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021. Đại diện BCH Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Bí Thư Nguyễn Thị Thanh Huyền, đã tham dự Sự kiện ý nghĩa trên.

Xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh

Xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh

Trong những năm qua, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch đã quan tâm công tác củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tập hợp,...