Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ

Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ

Chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn giúp các nhà nông, các doanh nghiệp tiếp cận, cập nhật tri thức mới, cách làm mới, hoà nhịp xu thế phát triển.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng tham dự VCCA 21

Chủ tịch Phan Xuân Dũng tham dự VCCA 21

VCCA 2021 diễn ra với 3 hoạt động chính: Hội nghị Khoa học, Triển lãm quốc tế & Diễn đàn Doanh nghiệp nhằm kết nối và khai thác có hiệu quả sự liên kết...