Hé lộ “mật danh” Ngôi sao Thần Nông dành cho GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng

Hé lộ “mật danh” Ngôi sao Thần Nông dành cho GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng

Với gia sản khoa học lừng lẫy như tác giả lý thuyết hai hệ thống gen trong cây lúa, tác giả của các giống lúa mới chịu hạn, chịu úng, giàu protein… GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng được tôn vinh là “Ngôi sao Thần Nông”.