Hé lộ “mật danh” Ngôi sao Thần Nông dành cho GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng

Hé lộ “mật danh” Ngôi sao Thần Nông dành cho GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng

Với gia sản khoa học lừng lẫy như tác giả lý thuyết hai hệ thống gen trong cây lúa, tác giả của các giống lúa mới chịu hạn, chịu úng, giàu protein… GS.TSKH. Vũ Tuyên Hoàng được tôn vinh là “Ngôi sao Thần Nông”.

Xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh

Xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh

Trong những năm qua, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch đã quan tâm công tác củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tập hợp,...