Soi tài chính Đất Xanh Group trước khi đột ngột báo lỗ “khủng“

(Kiến Thức) - Trong quí 2/2020, CTCP Tập đoàn Đất Xanh lỗ ròng hơn 29 tỷ đồng. Đây là lần lỗ nặng nhất của doanh nghiệp này kể từ khi niêm yết vào cuối năm 2009.
 

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa công bố kết quả kinh doanh quí 2/2020 với doanh thu ghi nhận 478 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kì năm ngoái.
Trong quý 2 doanh thu thuần đạt 478 tỷ đồng giảm 43% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 357 tỷ đồng giảm 25% so với quý 2/2019.
Ở hoạt động tài chính, doanh thu Đất Xanh Group chỉ ghi nhận hơn 13 tỷ đồng, trong khi con số này ở cùng kì đến 228 tỷ đồng. Do trong quí II/2019, công ty có khoản thanh lí đầu tư đến 220 tỷ đồng.
Soi tai chinh Dat Xanh Group truoc khi dot ngot bao lo “khung“
 Ảnh minh họa.
Kết quả trong quí II, Tập đoàn Đất Xanh lỗ ròng hơn 29,4 tỷ đồng, trong khi cùng kì lãi 249 tỷ đồng. Đây là lần thứ ba và cũng là lần lỗ nặng nhất của Đất Xanh kể từ khi niêm yết vào cuối năm 2009 (quí IV/2011 lỗ ròng gần 18 tỷ đồng, quí III/2016 lỗ ròng 5 tỷ đồng).
Dù vậy, kết quả này cũng không quá bất ngờ khi những quý gần đây, lợi nhuận của Đất Xanh liên tục lao dốc.Thậm chí nếu có lãi, tiền thu về cũng đến từ các hoạt động thanh lí đầu tư chứ không dựa vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Đất Xanh đạt 1.080 tỷ đồng doanh thu và 38 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 54% và giảm 93% so với cùng kì năm ngoái. Theo đó, công ty chỉ mới thực hiện được 22% kế hoạch doanh thu và chưa đến 4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng thấp hơn rất nhiều so với con số 789 tỷ đồng của nửa đầu năm 2019 trong đó công ty mẹ chỉ có lãi 38 tỷ đồng, bằng 7% mức lãi của cùng kỳ năm 2019.
Tính đến cuối kì kế toán quí II/2020, tổng tài sản của Đất Xanh xấp xỉ 21.005 tỷ đồng, nhích nhẹ 6% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng đáng kể từ 793 tỷ đồng ở đầu kì lên hơn 1.266 tỷ đồng.
Trong cơ cấu tài sản của Đất Xanh, các hạng mục chiếm tỉ trọng lớn gồm hàng tồn kho 8.844 tỷ đồng (42%) và các khoản phải thu 6.660 tỉ đồng (32%). Ngoài ra, công ty có 1.664 tỉ đồng đầu tư tài chính dài hạn.
Các khoản phải thu, phải thu ngắn hạn khác của công ty chiếm hơn 4.197 tỷ đồng, bao gồm các khoản kí quĩ, kí cược cho các hợp đồng tiếp thị, phân phối dự án (2.939 tỉ đồng) và vốn góp của các hợp đồng hợp tác kinh doanh (947 tỷ đồng).
Ngoài ra, công ty còn 778 tỷ đồng phải thu khách hàng ngắn hạn nằm ở nhóm các khách hàng khác.
Đáng chú ý, tính đến ngày 30/6/2020, tổng nợ phải trả của Đất Xanh gần 11.830 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm.
Trước đó, theo BCTC hợp nhất quí 4/2019 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh, trong quí cuối năm, doanh thu thuần của Đất Xanh tăng 43%, đạt 2.016 tỷ đồng. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ giảm 28% về 310 tỷ đồng do giá vốn và chi phí tăng.
Cụ thể, giá vốn trong quí ghi nhận gần 1.065 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần cùng kì. Chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 35% từ mức 114 tỉ đồng ở cùng kì lên 154 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, phần lợi nhuận đóng góp từ công ty liên doanh, liên kết của Đất Xanh giảm mạnh gần 80% với quí IV/2018 khi chỉ ghi nhận 27 tỷ đồng.
Tổng kết cả năm, doanh thu thuần của công ty đạt 5.814 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kì. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng nhẹ 3% lên 1.217 tỷ đồng. Theo đó, Đất Xanh vượt 16% kế hoạch doanh thu và vượt 57% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Đất Xanh vượt mốc 19.880 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu tăng 62% lên 9.023 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 47% lên 6.791 tỷ đồng.
Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)