Bất Động Sản

Thông tin mới nhất về thị trường bất động sản trong và ngoài nước; những diễn biến của kênh đầu tư nhà đất cũng như dự đoán của các chuyên gia về thị trường bất động sản.

Một thửa đất cấp chồng hai sổ đỏ ở Hà Nội

Một thửa đất cấp chồng hai sổ đỏ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Mặc dù thửa đất số 447 tờ bản đồ số 04 ở thôn Đồng Bụt (xã Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội) đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng không hiểu việc tham mưu...