Chậm cổ phần hóa 14 năm, sức khoẻ tài chính Agribank sao?

Dù chậm cổ phần hóa 14 năm, nhưng kết thúc nửa đầu năm 2021, lợi nhuận trước và sau thuế của Agribank tăng 40%, đạt hơn 9.464 tỷ đồng và 7.573 tỷ đồng.

Khởi động cổ phần hoá từ 2007 nhưng 14 năm nay, tiến trình trở thành ngân hàng đại chúng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vẫn đang chuẩn bị và đất đai chính là nguyên nhân "ngáng đường".
Cham co phan hoa 14 nam, suc khoe tai chinh Agribank sao?
 Agribank 14 năm chưa thể cổ phần hóa.
Về tình hình kinh doanh, năm 2020, lợi nhuận của Agribank đạt gần 13.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,21 triệu tỷ đồng...
Năm 2020 là năm Agribank kết thúc đề án tái cơ cấu giai đoạn 2, 7/8 mục tiêu đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn duy nhất một mục tiêu không đạt là nâng cao năng lực tài chính thông qua tăng vốn điều lệ và nâng hệ số an toàn vốn.
Theo báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2021, Agribank thu nhập lãi thuần ở mức 25.973,1 tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng gia đoạn năm trước nhờ sự gia tăng của khoản lãi cho vay với khách hàng và giảm chi phí lãi tiền gửi.
Với các khoản thu ngoài lãi, mảng dịch vụ mang về 2.527,2 tỷ đồng lãi thuần, tăng 22,1% nhờ sự tăng trưởng doanh thu của các dịch vụ thanh toán.
Hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối mang về 758,6 tỷ đồng, tăng 29,7%. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư mang về cho ngân hàng 20,7 tỷ đồng, chủ yếu là tiền hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán.
Ngoài ra, lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác ghi nhận ở mức 4.294 tỷ đồng, tăng gần 60%. Còn nguồn thu từ cổ tức của ngân hàng là 7,8 tỷ đồng, giảm 62,6%.
Cham co phan hoa 14 nam, suc khoe tai chinh Agribank sao?-Hinh-2
Agribank có gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch.
Kết thúc nửa đầu năm, lợi nhuận trước và sau thuế của Agribank tăng 40%, đạt hơn 9.464 tỷ đồng và 7.573 tỷ đồng.
Năm 2021, kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Agribank là hơn 13.640 tỷ đồng. Đây là một thách thức lớn trong bối cảnh nợ xấu có nguy cơ gia tăng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, ngân hàng sẽ phải dự liệu cho chi phí trích lập dự phòng rủi ro theo quy định.
Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 1.232.051 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với đầu năm và tiếp tục dẫn đầu thị trường về thị phần tín dụng. Huy động khách hàng đạt 1.467.071 tỷ đồng, tăng 4,2%.
Tính đến thời điểm ngày 30/6/2021, tỷ lệ nợ xấu Agribank tăng 13,5% lên 24.429 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,78% lên 1,98%.
Hoạt động kinh doanh của các Công ty con nửa đầu năm nay cho thấy kết quả rất khả quan với 4/5 Công ty con của Agribank đều có lãi. Trong đó, Công ty chứng khoán Agribank (Agriseco) lãi 312 tỷ đồng và đã hết lỗ luỹ kế. Công ty bảo hiểm ABIC lãi 209 tỷ đồng. Phương án xử lý pháp nhân của Công ty cho thuê tài chính ALCI đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo đề xuất của Agribank và đang xin ý kiến các bộ ngành để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
Đến nay, Agribank có gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch có mặt khắp mọi vùng, miền. Nhà băng này có 18 triệu khách hàng, tiền gửi dân cư chiếm 81% tổng lượng tiền gửi, 19% còn lại là của tổ chức.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)