VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN HOÀNG SA TRƯỜNG SA

Việt Nam khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Thư tịch cổ chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông.

Chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo năm 2023"

Chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo năm 2023"

Chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo năm 2023" sẽ huy động 400 phần quà tập thể, cờ Tổ quốc... gửi bộ đội Trường Sa và Nhà giàn DK1 và các chiến sĩ biên giới, hải đảo.