VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN HOÀNG SA TRƯỜNG SA

Việt Nam khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Thư tịch cổ chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông.

Lập trường của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp liên quan ở Biển Đông là rõ ràng và nhất quán

Lập trường của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp liên quan ở Biển Đông là rõ ràng và nhất quán

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu: Lập trường của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp liên quan ở Biển Đông là rõ ràng và nhất quán...