VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN HOÀNG SA TRƯỜNG SA

Việt Nam khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Thư tịch cổ chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông.