TIÊM NHẦM VẮC XIN COVID-19 CHO 18 TRẺ Ở HÀ NỘI

Những thông tin liên quan đến vụ việc tiêm nhầm vắc xin phòng COVID-19 cho 18 trẻ nhỏ từ 2 đến 6 tháng tuổi tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.