Thuốc kém chất lượng của Daphaco

Thông tin mới nhất về việc thu hồi thuốc kém chất lượng của Daphaco, thu hồi thuốc Cefpomed-20 được phân phối bởi công ty Dược Daphaco.