Tấn Công Khủng Bố Châu Âu

Bị đánh bại ở Iraq và Syria, các phần tử khủng bố IS chuyển lửa về quê nhà, tấn công khủng bố khắp Châu Âu