SAI PHẠM PCT HÀ NỘI NGUYỄN MẠNH QUYỀN

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ VÀ ĐA CHIỀU NHẤT VỀ SỰ VIỆC SAI PHẠM PCT HÀ NỘI NGUYỄN MẠNH QUYỀN 

Chân dung 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chân dung 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Sáng 23/6, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã bỏ phiếu đồng ý với tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố, bầu 6 người giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 -...