Đề nghị miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều Ủy viên UBND TP Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội đề nghị miễn nhiệm 2 Ủy viên UBND TP Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội đề nghị miễn nhiệm 2 Ủy viên UBND TP Hà Nội gồm: nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Phạm Vinh Quang và nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ.
De nghi mien nhiem, bau bo sung nhieu Uy vien UBND TP Ha Noi
Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Tứ đã được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn ph.òng Thành ủy Hà Nội 
Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trình HĐND TP xem xét miễn nhiệm Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Vinh Quang, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội do chuyển công tác; miễn nhiệm Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội với lý do tương tự.
Trước đó, ngày 6-12-2016, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã hành Quyết định số 4270/QĐ-BNG về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Vinh Quang, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội đến nhận công tác tại Bộ Ngoại giao, giữ chức Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO - Bộ Ngoại giao
Ngày 12-6-2017, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2266-QĐ/TƯ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.
Cũng liên quan tới công tác nhân sự, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội đề nghị bầu cử bổ sung Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị này nhằm giúp việc chỉ đạo, điều hành của UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đáp ứng được yêu cầu trên các lĩnh vực công tác và thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Cụ thể, Chủ tịch UBND TP giới thiệu và trình HĐND TP bầu cử bổ sung 3 Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Lê Ngọc Anh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Vũ Đăng Định, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội; Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Trước đó, Chủ tịch UBND TP đã ban hành các quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Anh giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội; bổ nhiệm ông Vũ Đăng Định giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quyền, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Các tờ trình trên sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét, quyết nghị tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội khóa XV, diễn ra từ ngày 3-7-2017 đến ngày 5-7-2017.
Theo Thành Nam/ANTĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)