Sai Phạm Ở Trung Tâm Dược Phẩm Hapulico

Sai phạm ở Trung Tâm Dược Phẩm Hapulico, như: Hapulico không niêm giá thuốc theo quy định pháp luật, Hapulico trốn thuế khi không xuất hóa đơn, Hapulico bán mỹ phẩm giả mạo... đang gây nóng dư luận.