QUỸ VẮC XIN COVID-19

Thông tin mới và cập nhật nhất về các loại VẮC XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19. Bao nhiêu loại vắc xin đã được cấp phép tại Việt Nam? Vắc xin do Việt Nam sản xuất có chất lượng thế nào?

Vắc xin Nanocovax đạt yêu cầu an toàn

Vắc xin Nanocovax đạt yêu cầu an toàn

Chiều nay, Bộ Y tế chính thức thông báo kết luận thẩm định của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia về kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a vắc xin...