QUỸ VẮC XIN COVID-19

Thông tin mới và cập nhật nhất về các loại VẮC XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19. Bao nhiêu loại vắc xin đã được cấp phép tại Việt Nam? Vắc xin do Việt Nam sản xuất có chất lượng thế nào?