Ông Nguyễn Bá Thanh

Thông tin sức khỏe Nguyễn Bá Thanh, cập nhật tin tức online mới nhất về ông Nguyễn Bá Thanh qua đời nhanh chính xác nhất

Bài thơ xúc động về ông Nguyễn Bá Thanh

Bài thơ xúc động về ông Nguyễn Bá Thanh

Ngày đầu năm, ngẫm về Đà Nẵng trông những bước đi, một người thầy đã mượn lời thơ để gửi đến người hùng của hôm qua – Nguyễn Bá Thanh.

“Bác Thanh ơi!“

“Bác Thanh ơi!“

Tôi cứ mãi bị “ám ảnh”, day dứt, tiếc muối cho một con người trong lòng dân như Nguyễn Bá Thanh. Bác ra đi, như là một sự tiên liệu…