Ông Nguyễn Bá Thanh

Thông tin sức khỏe Nguyễn Bá Thanh, cập nhật tin tức online mới nhất về ông Nguyễn Bá Thanh qua đời nhanh chính xác nhất

Chi tiết về nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh

Chi tiết về nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại quê hương làng Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) theo nguyện vọng của gia đình.

Tiểu sử ông Nguyễn Bá Thanh

Tiểu sử ông Nguyễn Bá Thanh

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Bá Thanh hiện giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước.