Nhà thuốc Phương Chính lừa dối người tiêu dùng

Trang web  Nhà thuốc Phương Chính https://nhathuocphuongchinh.com/mollers-tran có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dầu gan cá tuyết hương chanh (Moller’s tran, sitronsmak) vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Nhà thuốc Phương Chính lừa dối người tiêu dùng. Nhà thuốc Phương Chính bị cảnh báo.

Nhà thuốc Phương Chính nói gì về quảng cáo lừa dối người tiêu dùng?

Nhà thuốc Phương Chính nói gì về quảng cáo lừa dối người tiêu dùng?

Trước thông tin Cục ATTP – Bộ Y tế cảnh báo về trang web https://nhathuocphuongchinh.com vi phạm quy định quảng cáo, lừa dối người tiêu dùng, Nhà thuốc Phương Chính vẫn trả lời quanh co, lảng tránh sự việc vi phạm quảng cáo.