Mã Pì Lèng Panorama xây dựng trái phép

Mã Pì Lèng Panorama được xây dựng gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan và chưa có giấy phép xây dựng.

Hà Giang yêu cầu cơ sở Panorama tạm dừng kinh doanh

Hà Giang yêu cầu cơ sở Panorama tạm dừng kinh doanh

Qua kiểm tra thực tế việc cải tạo công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đã có văn bản trình UBND tỉnh, đề xuất tạm ngừng mọi hoạt động kinh doanh tại đây cho tới lúc hoàn tất việc cải tạo công trình.

Hà Giang yêu cầu cơ sở Panorama tạm dừng kinh doanh

Hà Giang yêu cầu cơ sở Panorama tạm dừng kinh doanh

Qua kiểm tra thực tế việc cải tạo công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đã có văn bản trình UBND tỉnh, đề xuất tạm ngừng mọi hoạt động...