Mã Pì Lèng Panorama xây dựng trái phép

Mã Pì Lèng Panorama được xây dựng gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan và chưa có giấy phép xây dựng.

Chủ Mã Pì Lèng Panorama bị xử lý, tại sao quan chức Hà Giang lại không?

Chủ Mã Pì Lèng Panorama bị xử lý, tại sao quan chức Hà Giang lại không?

(Kiến Thức) - Do sai phạm trong trật tự xây dựng với công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng chủ nhà nghỉ đã bị xử lý và phải phá bỏ một phần công trình Panorama. tại sao quan chức Hà Giang lại không bị xử lý?.