Mã Pì Lèng Panorama xây dựng trái phép

Mã Pì Lèng Panorama được xây dựng gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan và chưa có giấy phép xây dựng.

Vẻ đẹp sơ khai của đỉnh thiêng Mã Pì Lèng

Vẻ đẹp sơ khai của đỉnh thiêng Mã Pì Lèng

Ðèo Mã Pì Lèng có độ cao trên 2.000 mét so với mực nước biển, nối liền giữa thị trấn Ðồng Văn và Mèo Vạc (Hà Giang). Ðây là một trong những 'đại tứ đèo' bậc nhất phía Bắc Việt Nam.