Lạm dụng tình dục trẻ em

Thông tin cần biết về lạm dụng tình dục trẻ em, còn gọi là ấu dâm,  những hoàn cảnh éo le những câu chuyện có thật về việc trẻ em bị lạm dụng tình dục.