Ích mẫu Abipha nhiễm nấm mốc

Thông tin viên nang ích mẫu Abipha nhiễm nấm mốc bị thu hồi, tiêu hủy. Ý kiến chuyên gia về thực phẩm chức năng viên nang ích mẫu Abipha nhiễm nấm mốc ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.