Hành Hung Bác Sỹ

Cung cấp thông tin chính xác về các vụ hành hung bác sỹ, những nguy hiểm nhân viên y tế phải đối mặt, những góc khuất ít ai biết và tâm sự của y bác sỹ đến với độc giả