BigC Việt Nam

Thông tin cập nhật về đại siêu thị BigC Việt Nam, diễn biến chính về thương vụ mua BigC Việt Nam, chân dung những đại gia trong và ngoài nước muốn mua BigC Việt Nam.

'Không luật pháp nào buộc Big C ưu ái hàng Việt'

'Không luật pháp nào buộc Big C ưu ái hàng Việt'

Là đối tác kinh doanh, lẽ ra Big C nên đưa ra lộ trình dừng hợp tác rõ ràng và cụ thể. Nhưng dưới góc độ doanh nghiệp, Big C có quyền đưa ra chiến lược hợp pháp để thu lợi nhuận.