Bệnh Tay chân miệng

Cập nhật thông tin, hình ảnh dịch bệnh tay chân miệng đang bùng phát; Dấu hiện của bệnh tay chân miệng; Phòng tránh bệnh tay chân miệng thế nào; Các phương pháp điều trị bệnh tay chân miệng; Biến chứng của bệnh tay chân miệng

Hà Nội chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng

Hà Nội chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng

Trước nguy cơ bùng phát bệnh tay chân miệng trong cả nước, Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị triển khai tích cực biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng...