Thanh tra Chính phủ phát hiện 665 đối tượng có hành vi tham nhũng

(Kiến Thức) - Trong 5 năm qua, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện 437 vụ việc trong đó có 665 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, vừa qua đoàn công tác đã nghe báo cáo của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, đánh giá việc sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm.
Theo đó, trong 5 năm, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 24 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng tại 23 bộ, ngành, địa phương.
Thanh tra Chinh phu phat hien 665 doi tuong co hanh vi tham nhung
 Trong 5 năm, ngành Thanh tra đã phát hiện 437 vụ việc trong đó có 665 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.
Tổng Thanh tra Chính phủ - Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực tiếp tiến hành 13 cuộc kiểm tra, giám sát tại 11 địa phương; tiến hành 121 cuộc giám sát hoạt động của 121 đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo tổ chức kiểm tra đối với 1 cuộc thanh tra của Thanh tra Chính phủ; tiến hành kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện 131 kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Trong 5 năm, ngành Thanh tra đã phát hiện 437 vụ việc trong đó có 665 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.
Thực hiện những kiến nghị, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng chương trình thanh tra hàng năm, tập trung và những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng.
Cụ thể như: thuế, hải quan, quản lý sử dụng đất, đầu tư xây dựng, ngân hàng, sử dụng vốn viện trợ, vốn vay ước ngoài, các dự án BT, BOT… Đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo điều hành trong hoạt động thanh tra; khắc phục dần tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra; thực hiện công khai kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi tham nhũng; chú trọng thu hồi triệt để tài sản tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra; chất lượng các kết luận thanh tra ngày càng tiến bộ, việc phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng có chuyển biến rõ nét.
Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái khẳng định, đợt kiểm tra này là dịp để Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ rà soát lại những việc đã làm được, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra nói chung và công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng.
Trọng tâm trong thời gian tiếp theo, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung thanh tra, ra kết luận sớm về 5 dự án lớn có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Đánh giá về hoạt động của Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đoàn thanh tra và việc thực hiện các kết luận sau thanh tra để phòng ngừa những tiêu cực, tham nhũng, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ có sai phạm trong quá trình thanh tra; đẩy mạnh thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; chú trọng thu hồi tài sản từ giai đoạn thanh tra và tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận sau thanh tra để thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước, cho nhân dân.
Khắc phục tình trạng phát hiện, kết luận sai phạm có dấu hiệu tội phạm, nhưng không chuyển cơ quan điều tra; không để tình trạng kiến nghị xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức sai phạm chung chung, không rõ ràng; quan tâm kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra tâm huyết, liêm chính, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Kim Ngưu

>> xem thêm

Bình luận(0)