Thanh tra Chính phủ chỉ nhiều sai phạm, TGĐ Petrolimex chỉ rút kinh nghiệm

(Kiến Thức) - Petrolimex chậm trễ trong việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Petrolimex chỉ "nghiêm túc rút kinh nghiệm".

Ngày 14/4/2017, Bộ Công Thương đã thông tin kết quả xử lý thanh tra tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Nội dung thông tin này đã nêu về việc xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân.
Theo đó, thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, thực hiện Công văn số 1990/VPCP-V.I, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 2945/BCT-TTB ngày 5/4/2016 yêu cầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức họp kiểm điểm cá nhân, tập thể và các công ty đã để xảy ra các tồn tại, vi phạm và khẩn trương thực hiện các kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra số 1571/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
Thanh tra Chinh phu chi nhieu sai pham, TGD Petrolimex chi rut kinh nghiem
 Petrolimex chậm trễ trong việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Ảnh minh họa. Nguồn Đại Lộ.
Thông tin này cũng cho hay, thực hiện Thông báo số 2280/TB-TTCP ngày 1/9/2016 của Thanh tra Chính phủ và ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Công văn số 8011/VPCP-V.I ngày 23/9/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo về việc xử lý sau thanh tra tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 8948/BCT-TTB ngày 23/9/2016 yêu cầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tập trung thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
Bộ Công Thương cũng thông tin kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân thuộc Tập đoàn và các công ty liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý hoạt động kinh doanh.
Theo đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có báo cáo số 1271/LLX-HĐQT ngày 26/10/2016 về việc thực hiện Kết luận thanh tra. Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa được triển khai thực hiện. Vì vậy, ngày 5/12/2016, Bộ đã có Công văn số 563/TTB-TH yêu cầu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể và cá nhân liên quan và báo cáo kết quả thực hiện.
Ngày 16/12/2016, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có Công văn số 1583/PLX-HĐQT yêu cầu các cá nhân, đơn vị trực thuộc thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; các đơn vị thành viên (Công ty cổ phần vận tải Xăng dầu VIPCO, Công ty Xăng dầu Khu vực II, Công ty Xăng dầu Khu vực III, Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ, Công ty Xăng dầu Khu vực I, Công ty Xăng dầu B12, Công ty Xăng dầu Khu vực V, Công ty Xăng dầu Phú Khánh) đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm về các nội dung liên quan của kết luận thanh tra và các phòng, ban chức năng (Ban Chiến lược và Đầu tư, Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Đầu tư, Ban Tài chính của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) đã triển khai kiểm điểm và báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.
Ngày 11/1/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Công văn số 257/BCT-TTB nghiêm khắc phê bình Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chậm trễ trong việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu khẩn trương thực hiện đầy đủ nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Cũng trong ngày 11/1/2017, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo kết luận luận của Thanh tra Chính phủ, dưới sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Bộ và các vụ chức năng thuộc Bộ Công Thương, đã xác định trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, quản lý hoạt động kinh doanh.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các kiến nghị tại Thông báo số 2280/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ; đã kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, thiếu sót. Qua kiểm điểm đã xác định được nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan và đề ra biện pháp khắc phục.
Đáng chú ý, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quản lý điều hành theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đồng thời chỉ đạo, quán triệt các đơn vị thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện.
Trước đó, theo thông báo số 2280/TB-TTCP, ngày 1/9/2016 của Thanh tra Chính phủ về Nội dung thực hiện Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Petrolimex và một số đơn vị thành viên, Công ty mẹ Petrolimex đã đầu tư tài chính ngoài ngành nghề kinh doanh chính (ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản) với tổng số tiền trên 2.255,6 tỷ đồng; trong đó, nhiều khoản đầu tư với giá trị lớn không đúng quy định.
Cụ thể, Petrolimex tăng vốn đầu tư vào PG Bank 400 tỷ đồng, chiếm 40% vốn điều lệ của đơn vị nhận góp vốn và Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex trên 171,3 tỷ đồng, chiếm 51% vốn điều lệ của đơn vị nhận vốn góp mà không có sự chấp thuận của Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ.
Petrolimex tăng vốn đầu tư 51 tỷ đồng vào Công ty cổ phần bất động sản Petrolimex mà không có sự chấp thuận của Bộ Công Thương; sử dụng vốn kinh doanh gần 231,9 tỷ đồng để đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, không đúng với Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Petrolimex còn ủy thác cho các đơn vị thành viên vay dài hạn để đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên 414,6 tỷ đồng từ vốn chiếm dụng trong thanh toán, chưa bố trí được nguồn vốn cho đầu tư xây dựng, chưa thực hiện nghiêm việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo chủ trương của Chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Một số khoản đầu tư của Công ty mẹ Petrolimex hiệu quả thấp như đầu tư 178,5 tỷ đồng vào Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex và bất động sản Petrolimex kém hiệu quả; đầu tư trên 38,8 tỷ đồng vào Công ty cổ phần thương mại Tuyên Quang, Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất PTN và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vân Phong từ năm 2010 đến thời điểm thanh tra không có cổ tức...Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm nghiêm trọng trong việc hợp tác đầu tư tại Công ty Vipco; Công ty Xăng dầu Khu vực II...; những tồn tại trong quản lý hoạt động kinh doanh của Petrolimex và các công ty xăng dầu thành viên...
Theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương cần chủ trì, chỉ đạo Petrolimex kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân vi phạm.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)