Hà Nội xem xét tăng thu nhập cho cán bộ để ngăn nghỉ việc

Để ngăn tình trạng nghỉ việc, chuyển việc, Hà Nội đang xem xét nâng mức thu nhập bình quân đối với công chức, viên chức và người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành văn bản về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

Theo đó, thực hiện đề nghị của Bộ Nội vụ, UBND TP.Hà Nội đã đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố.

Ha Noi xem xet tang thu nhap cho can bo de ngan nghi viec

Người dân đi làm thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Nội.

Trong 9 nhóm giải pháp trọng tâm, UBND TP.Hà Nội nêu rõ cần phải kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở.

Cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, gắn kết, gắn bó, ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở các quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về xã hội hóa, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND TP phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND TP.Hà Nội giao các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Cùng đó, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý có năng lực, uy tín để tổ chức tốt, công việc, tạo niềm tin, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Đổi mới công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Ngoài ra, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tham gia học tập nâng cao trình độ, năng lực làm việc thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài một cách thiết thực, cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quy hoạch, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, có cơ chế, chính sách thỏa đáng, làm cơ sở định hướng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

UBND TP.Hà Nội giao Sở Tài chính rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị TP.

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố, báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND TP để thực hiện theo thẩm quyền.

Trước đó, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc hàng loạt cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc thời gian gần đây, thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho rằng, đây là vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm, đặc biệt là với thông tin 9.397 nhân viên y tế thôi việc trong 1,5 năm qua.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã phát sinh nhiều vấn đề khó khăn, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh, trong đó có cán bộ, công viên chức.
Bộ Nội vụ cũng đã có báo cáo Thủ tướng về việc này và đã có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương và đề nghị các bộ ngành địa phương báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc trong 2,5 năm qua.
Đến nay Bộ Nội vụ đã nhận được báo cáo của 28 cơ quan Trung ương, 63 tỉnh thành và đã có tổng hợp. Theo đó, tổng số có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, chuyển việc sang khu vực tư, chiếm gần 2% tổng biên chế. Theo phân tích của Thứ trưởng Bộ Nội vụ, bình quân mỗi năm có 15.820 người thôi việc ở khu vực công, chiếm khoảng 0,8% tổng biên chế được giao. Trong đó, ở Trung ương chiếm 18%, địa phương 82%. Trong số này, công chức chiếm khoảng 10%, còn lại 80% là viên chức.
Đáng chú ý, trong phần trả lời của mình, ông Thăng nhấn mạnh đến bối cảnh ngành y tế trong thời gian dịch bệnh, công việc áp lực, ngành giáo dục cũng tương tự.
Nói về nguyên nhân của vấn đề này, thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng có cả khách quan và chủ quan. Trong đó, khách quan của nền kinh tế thị trường, trong đó có thị trường lao động. Để phát triển lành mạnh giữa khu vực công và tư thì có sự liên thông giữa công tư và có sự cạnh tranh phát triển.
Theo ông Thăng, cũng cần nhìn lại chính sách của khu vực công, khu vực tư để có giải pháp hoàn thiện.
Ngoài ra, hiện đang thực hiện cơ chế xã hội hóa tại các đơn vị sự nghiệp, trong đó có việc ký hợp đồng làm việc. Chính vì vậy tạo sự ra vào giữa khu vực công và tư thường xuyên hơn.
Về nguyên nhân chủ quan, theo thứ trưởng Bộ Nội vụ, chế độ chính sách tiền lương còn rất nhiều khó khăn trong khu vực công so với nhu cầu cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức.
Để giải quyết vấn đề này, ông Thăng cho biết, Bộ Nội vụ cùng các bộ ngành liên quan sẽ tham mưu, báo cáo Chính phủ trình Trung ương, Quốc hội xem xét tăng lương cho phù hợp.
Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân từ công tác quy hoạch, đặc biệt đối với các chuyên gia, hiện nay chưa làm tốt nên người có kiến thức, năng lực giỏi được khu vực tư đưa ra các chính hấp dẫn hơn để thu hút.
Ngoài ra, hiện nay đang thực hiện chính sách tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế nên có phần nào tạo sức ép, áp lực cho cán bộ, công chức.
Thứ trưởng Nội vụ cũng nhìn nhận môi trường làm việc trong khu vực công chưa thật sự hấp dẫn để tạo cơ hội cho cán bộ phát huy năng lực của mình.
Một nguyên nhân khác theo thứ trưởng Bộ Nội vụ là công tác chính trị tư tưởng trong việc cống hiến cho nền công vụ một số nơi chưa được quan tâm.
>>> Mời độc giả xem thêm video Thu nhập giảm, hàng loạt cán bộ, công chức xin nghỉ việc:

(Nguồn: VTV24)

Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)