Video :Di ngôn 3 chữ của Càn Long khiến cuộc đời Hòa Thân chấm dứt

Càn Long thường đối xử với các quan lại dưới quyền rất nghiêm khắc, nhưng riêng với Hòa Thân lại mắt nhắm mắt mở, để cho ông ta mặc sức lộng hành.

Càn Long thường đối xử với các quan lại dưới quyền rất nghiêm khắc, nhưng riêng với Hòa Thân lại mắt nhắm mắt mở, để cho ông ta mặc sức lộng hành.


Theo Doanhnghiep

>> xem thêm

Bình luận(0)