Sự ra đời của ChatGPT sẽ dẫn đến “cái chết” của nhiều ngành nghề

Theo Zing, với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, nổi bật là chatbot ChatGPT mới ra mắt, nhiều ngành nghề sẽ trở nên lỗi thời.

ChatGPT, trí tuệ nhân tạo, nhiều ngành nghề sẽ trở nên lỗi thời

Lý Thùy

>> xem thêm

Bình luận(0)