Nóng: Người Ai Cập đã chế tạo “robot” từ cách đây 4000 năm

Hơn 4000 năm trước, người Ai Cập cổ đại đã phát minh ra những bức tượng bắt chước hành động của con người bằng cách sử dụng hệ điều hành cơ học.

Nóng: Người Ai Cập đã chế tạo “robot” từ cách đây 4000 năm

Lý Thùy

>> xem thêm

Bình luận(0)