Nhiễm sắc thể Y đang dần biến mất, đàn ông sẽ tuyệt chủng?

Giả thuyết về việc nhiễm sắc thể Y đang dần biến mất ở đàn ông được đưa ra sau khi các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu kiểm tra một loài chuột gai Nhật Bản.

Nhiễm sắc thể Y đang dần biến mất, đàn ông sẽ tuyệt chủng?Lý Thùy

>> xem thêm

Bình luận(0)