Nể màn chèo "bè" lấy mũ giữa hồ của cụ bà tóc bạc

Cụ bà đã khiến hàng trăm người bất ngờ và dõi theo hành động chèo "bè" ra giữa hồ để lấy chiếc mũ rơi xuống nước.

Video: Nể màn chèo "bè" lấy mũ giữa hồ của cụ bà tóc bạc:

Diên Lệ (theo YouTube)

>> xem thêm

Bình luận(0)