Giải mã thứ lạ lùng chưa từng biết bên trong lõi Trái đất

Theo một nghiên cứu mới, lõi bên trong của Trái đất có thể chứa đầy một chất kỳ lạ không phải là chất rắn cũng không phải chất lỏng, mà đang ở trạng thái “superionic”.

Giải mã thứ lạ lùng chưa từng biết bên trong lõi Trái đất 
Lý Thùy

>> xem thêm

Bình luận(0)