Đổ một cốc muối xuống cống, bạn tiếc vì không biết sớm hơn

Đổ một cốc muối trộn bột nở (baking soda) xuống cống là cách thông tắc cống và khử mùi cống hiệu quả, chẳng tốn tý công sức nào.

Video: Đổ một cốc muối xuống cống, bạn tiếc vì không biết sớm hơn:
Diên Lệ (theo YouTube/Biết Tuốt)

>> xem thêm

Bình luận(0)