Chỉ nhờ một chữ, Gia Cát Lượng giúp Lưu Bị đoạt 1/3 thiên hạ

Google News

Chỉ với một chữ này mà Gia Cát Lượng đã tạo ra lợi thế lớn cho Đông Ngô trước trận đại chiến Xích Bích, đồng thời giúp Lưu Bị có được 1/3 thiên hạ.

 
Gia Cát Lượng là nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc thời Tam Quốc. Ông là người hình thành nên thế chân vạc giữa nhà Thục Hán, Đông Ngô và Tào Ngụy trong suốt 60 năm. Ông cũng là nhân vật rất quan trọng trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Nhìn từ giai đoạn lịch sử Tam Quốc hào hùng, Gia Cát Lượng có thể nói là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, vượt qua mọi yếu tố thời gian để vang danh tới tận ngày nay.
Theo Lê Phương/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)