Bức thư lịch sử tặng thầy giáo của Abraham Lincoln

Bức thư mà cố Tổng thống Mỹ - Abraham Lincoln gửi thầy giáo của con trai mình lại đi vào lịch sử như một trong những thông điệp giá trị nhất thế giới ngày tựu trường?

Video: Bức thư lịch sử tặng thầy giáo của Abraham Lincoln:
Theo VTC1

>> xem thêm

Bình luận(0)