Video: Có những người ta phải quên đi

Video: Có những người ta phải quên đi

Quên đi những người đã làm ta đau khổ. Quên đi những người đã làm cho nước mắt ta rơi. Hãy để họ vào trong một góc khuất mà không nhìn thấy ở trong tim.