Video: Ấn huyệt trị chứng cấn thị

Video: Ấn huyệt trị chứng cấn thị

Khi rảnh rỗi nhớ day huyệt hậu khê, bạn sẽ phát hiện ra cận thị dần dần biến mất… thậm chí cả cổ, lưng cũng được lợi ích lớn! Hãy tham khảo để áp dụng.