Video: Phải làm sao để quên đi một người

Video: Phải làm sao để quên đi một người

Khi yêu một ai đó bạn đừng cố tạo cho mình một niềm tin rằng người ấy sẽ yêu và sống với bạn suốt cuộc đời này mà hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là chuyện tình đó sẽ chấm dứt.